Helios Orange - Informační systém


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Business Intelligence - efektivní využití dat

Efektivní řízení podniku

HELIOS Intelligence zefektivňuje práci s daty, jejich analýzu a vyhodnocování, tvorbu reportů a další úkony. Silnou výhodou je možnost vyhodnotit silné a slabé stránky, objevit nový potencionál a zvyšování konkurenceschopnosti a hodnoty společnosti.

Přínosy HELIOS Intelligence:

 • Sleduje komplexní údaje společnosti.
 • Podporuje rozhodovací procesy.
 • Analyzuje úplnost dat.
 • Sleduje skutečný stav řízení.
 • Vede ke zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Podporuje tvorbu a kontrolu plánů.
Business Intelligence optimalizace firemních procesů - Helios Orange

Prodej

 • Informace o přijatých objednávkách, fakturaci.
 • Analýzy odběratelů (dle země, regionů, skupin stáří odběratelů a dalších hledisek).
 • Analýzy prodeje.
 • Plnění plánu prodeje.

Nákup

 • Informace o vydaných objednávkách a jejich skutečném plnění.
 • Trendy vývoje nákupu.
 • Analýzy dodavatelů.
 • Analýzy hodnot nákupních objednávek, porovnávání cen z objednávek s cenou fakturovanou, nejvhodnější ceny materiálu.

Skladování

 • Pohyby a stavy zásob.
 • Obrátkovost.
 • Bezpohybové zásoby.

Finanční controlling

 • Finanční hospodaření firmy.
 • Rozvaha, výkaz zisku a ztrát.
 • Indikátory likvidity, ukazatelé rentability.
 • Ukazatele aktivity, ukazatele solventnosti.
 • Analýza nákladů a výnosů, vyhodnocování plánů a rozpočtů.

Výroba

 • Vytížení kapacit pracovníků i strojů.
 • Plánovaná, operativní a výsledná kalkulace.

Lidské zdroje

 • Analýza pracovníků z hlediska vzdělávání.
 • Analýza pracovníků z hlediska kvalifikace.
 • Jazykových znalostí a věkové struktury.
 • Analýza čerpání mzdových prostředků.
 • Analýza fondu pracovní doby.

Marketing

 • Analýza trhu.
 • Analýza konkurence.
 • Analýza zákazníků.
 • Analýza komunikace.
 • Segmentace zákazníků.