Helios Orange - Informační systém


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Celní software

Oblast Celní software systému Helios Orange je nástrojem ke kompletní přípravě celního řízení. Velice snadno připravíte měsíční hlášení Intrastat, libovolné celní deklarace, povedete evidenci všech typů celních, daňových skladů nebo v režimu Aktivního zušlechťovacího styku.

  • Intrastat.
  • Celní případy.
  • Zjednodušené postupy.
  • NCTS.
  • ECS.
  • Celní sklad.
  • Daňový sklad.
  • Přípravná fakturace.

Intrastat

Systém Helios Orange je certifikovaný systém pro generování měsíčního hlášení INTRASTAT. Obsahuje základní číselníky modulu Celní případy (např. Celní sazebník - TARIC, Ečit, seznam Citlivého zboží, aktuální seznamy celních úřadů EU atd.). Systém umožňuje sledovat více tzv. zpravodajských jednotek - možnost provozovat INTRASTAT jako službu. Kartám zboží lze přiřadit příslušnou celní nomenklaturu. Měsíční hlášení INTRASTAT lze sestavovat na základě zdrojových dokladů (faktury, dodací listy, příjemky a pod.). Měsíční hlášení INTRASTAT lze sestavovat i na základě jednotlivých operací. Jednotlivé operace lze vyplňovat i z tabulek MS Excel pomocí schránky. Měsíční hlášení INTRASTAT lze sestavovat i ve spojení s externím systémem. Systém obsahuje nástroje pro komplexní kontrolou správnosti vyplnění. Lze sledovat limity a podklady pro opravná hlášení. Možnost navázání jednotlivých operací na CMR, CIM (viz modul Celní případy). Měsíční hlášení lze vytisknout v předepsané formě. Možnost elektronického podání měsíčního hlášení.

Celní případy, Zjednodušené postupy, NCTS, ECS

Celní případy slouží pro pohodlnou přípravu celního řízení. Systém Helios Orange je certifikovaný systém pro celní řízení ve všech standardech (NCTS, ECS atd.). Obsahuje aktualizaci základních číselníků přímo z centrálního systému GŘC. Zahrnuje kompletní Celní sazebník (TARIC) a další potřebné číselníky (celní úřady EU, Ečit atd.). Aktuální legislativa celního řízení přímo v databázi systému Helios Orange. Zpracování a podpora všech typů celních deklarací (JSD Dovoz, ECS – Vývoz, NCTS – Přijatý, NCTS – Vydaný atd.). Zpracování a plná podpora všech druhů zjednodušených postupů (Y- řada, Z-řada, SCP, přidělování Evidenčních čísel atd.). Zpracování a podpora dalších typů dokladů (např. CMR, CIM, Záruční listiny, EUR, DCH, Záruky, DPH atd.). Možnost tvorby celních deklarací ze vzorů. Jednoduché kopírování celních deklarací mezi sebou. Možnost sestavování dokladů pomocí tabulek MS Excel. Lze využít dokladů jako faktura vydaná či přijatá pro tvorbu celního dokladu. Libovolným kartám zboží lze přiřadit příslušnou celní nomenklaturu. Možnost sestavování dokladů i z jiného systému. Systém umožňuje sledovat více zjednodušených postupů – možnost provozovat deklarantskou činnost jako službu. Obsahuje nástroje pro komplexní kontrolou správnosti vyplnění. Možnost tisků všech druhů dokladů v předepsané formě. Možnost elektronické komunikace s GŘC přímo ze systému. Systém automaticky informuje o stavu dokladu u deklarací NCTS a ECS lze sledovat informaci stavu dokladu přímo na základě scénářů komunikace. Systém komunikuje s libovolným VAN operátorem certifi kovaným GŘC

Celní sklad

Evidence všech typů celních skladů (A-E) včetně Aktivního zušlechťovacího styku (AZS). Standardní podpora všech režimů včetně zjednodušeného postupu. Využití základních číselníků modulu Celní případy. Libovolné členění karet zboží, možnost přiřazení příslušné celní nomenklatury. Automatické sestavení celní deklarace z celní příjemky či výdejky. Evidence více celních skladů v jedné licenci. Automatická evidence odpisových listů. Plná elektronická komunikace s celním úřadem (odpis B3O, ROZ atd.). Plná podpora všech typů přímých obchodních nákladů (PONx). Výpočet celního dluhu ve stavu skladu. Možnost využití komplexních logistických nástrojů. Možnost využití funkcí Umístění na skladě a Balících listů. Možnost napojení funkcionality celních skladů na externí logistický systém. Možnost využití kusovníků pro Aktivní zušlechťovací styk.

Daňový sklad

Systém splňuje všechny zákonem a zvyklostmi daná kritéria. Možnost využití komplexních logistických nástrojů. Možnost využití funkcí Umístění na skladě a Balících listů. Aktuální přehled o výši daně, která je na skladě zadržována. Výpočet spotřební daně na jednotlivých dokladech. Kompletní evidence pohybů skladu včetně spotřebních daní. Podpora tvorby podkladů pro přiznání spotřební daně. Automatické generování Průvodního dokladu. Podpora elektronické komunikace s celním úřadem. Tisk Průvodního dokladu do předepsaného formuláře.

Přípravná fakturace

Modul určený pro společnosti, které nabízejí tvorbu celních deklarací, vedení celního skladu a intrastatu jako službu. Modul umožňuje automatizovanou tvorbu podkladu, z dokladu lze generovat pokladní doklad, z dokladu lze automatizovaně měsíčně generovat fakturaci. Podpora částečných úhrad. Možnost libovolné definice ceníku služeb.