Helios Orange - Informační systém


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Doprava

Modul je určen pro firmy, které ke své činnosti využívají nákladní nebo osobní vozidla a mechanizmy, ať už jako hlavní obor firmy nebo pro režijní účely.

 • Plánování jízd.
 • Jízdní příkaz a stazka.
 • Technický stav vozidla.
 • Ekonomika provozu vozidel.
 • Faktury za výkony vozidel.
 • Vyúčtování cestovních náhrad.
 • Silniční daň.
 • Pojistné události.

Plánování jízd

Plánování jízd umožňuje rezervovat konkrétní vozidlo na zadaný termín s rozlišením, zda se jedná o jízdu či odstávku.

Jízdní příkaz a stazka

Rezervaci lze změnit na jízdní příkaz, doplnit o detailní pokyny a tisknout. Po návratu z jízdy se doplní údaje o výkonech vozidla, čerpání PHM, finančních nákladech spojených s jízdou a podklady pro fakturaci. Tím vznikne stazka. Modul umožňuje vkládat záznamy o provozu v libovolném pořadí, přičemž je k dispozici služba pro kontrolu návazností stavu tachometru, nádrží, eventuelně počítadel motohodin.

Technický stav vozidla

Technický stav vozidla je sledován na základě údajů o provozu a záznamu v technickém deníku vozidla. Tam je možno zapisovat uživatelsky definované události (např. výměna oleje, provedení STK, kontrola hydrauliky), stav, při němž se má událost opakovat (např. olej po 10 000 km). STK po 24 měsících a jak dlouho předem má program na danou událost upozornit. Systém pak varuje obsluhu, pokud se chystá vystavit rezervaci nebo jízdní příkaz na vozidlo, jehož technickému stavu je třeba věnovat pozornost. Evidence projezdu pneumatik.

Ekonomika provozu vozidel

Sledování ekonomiky provozu vozidel umožňuje definovat strukturu nákladů spojených s vozidlem nebo s jízdou. K dispozici je pak přehled nákladů i výnosů vozidel a přehled výkonu řidičů, včetně detailního sledování spotřeby PHM a porovnání s normou. Náklady mohou být importovány v elektronické podobě.

Faktury za výkony vozidel

Samozřejmostí je vystavování faktur za výkony vozidel automaticky na základě podkladů zadaných ve STAZKÁCH podle vybraných fakturačních předpisů (šablon) nebo ručně v libovolném členění výnosů. K dispozici jsou uživatelsky definované číselníky výnosů a víceúrovňové ceníky (standardní cena, cena pro konkrétní vozidlo, pro konkrétního zákazníka...).

Vyúčtování cestovních náhrad

Cestovní náhrady je modul vytvořený pro evidenci jednotlivých cestovních příkazů a výpočet odpovídajících cestovních náhrad a to i v různých peněžních měnách s provázaností do modulů Mzdy a Pokladna. V systému je také možno vytvářet cestovní příkazy pro zaměstnance uvedené na stazce přímo při tvorbě stazek. Takto vytvořený příkaz přebírá některé údaje ze stazky a tudíž není potřeba zadávat údaje opakovaně.

Silniční daň

Pro každé vozidlo, které je uvedeno v seznamu vozidel, je program schopen vyčíslit na základě zadaných technických parametrů roční výši silniční daně. Rozpočítá výslednou částku do jednotlivých záloh a doplatků a také zařadí do výpočtu osvobození a slevy na dani. Na základě výpočtu umožní tisk daňového přiznání. Do silniční daně lze zahrnout i soukromá vozidla využitá pro potřeby zasměstnavatele.

Pojistné události

Program umožňuje jednoduchou evidenci pojistných událostí, které se vyskytly během provozu vozidel. Je možné zaznamenat veškeré údaje související s nehodou jako jsou viník nehody, poškozený, výše škody, výše plnění od pojišťovny atd.

Přepravní služby

Modul je určen pro firmy, zajištující přepravu celokamionových (v terminologii Heliosu „Spedice“) i kusových (v terminologii Heliosu „Sběrná služba“) zásilek do zahraničí a po tuzemsku. Modul Přepravní služby zaručuje kontinuální sledování zásilek po celou dobu jejich přepravy a umožňují vystavit širokou škálu formulářů na základě jediného zadání údajů o zásilce. Kromě pozemních umožňuje také letecké a námořní zásilky.

 • Plánování zásilek.
 • Skutečné výnosy a náklady.
 • Dodací podmínky INCOTERMS.
 • Protokol o všech operacích.