Helios Orange - Informační systém


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Ekonomické moduly systému Helios Orange

Řešení oblasti financí ve firmě

Informační systém HELIOS Orange zajistí, že při rozhodování o klíčových eko­nomických záležitostech vaší společnosti budete mít snadný přístup k těm nejdůležitějším informacím:

  • Legislativní podpora a garance legislativní správnosti.
  • Optimalizace zadávání dat.
  • Podpora komunikace s externími subjekty.
  • Podpora účtování v cizích měnách.
  • Snadný controlling a reporting.
  • Efektivní kontrola financí, procesů a účetních zápisů.
  • Finanční analýzy.
  • Evidence závazků a pohledávek.
  • Práce s majetkem.
  • Možnost tvorby vlastních sestav.

Obchodní příležitosti, informace o zákaznících či marketingových akcích, a to i z hlediska ekonomiky umožňuje modul CRM systém. Velmi důležitou součástí informačního systému, kterou ocení především ekonomové, je Cash Flow. Díky němu je možné sledovat pohledávky a závazky a zajistit tak plynulou práci s firemními financemi. Ani Řízení projektů by nemělo chybět mezi výbavou ERP systému pro ekonomické oddělení a stejně tak i chytrý nástroj s názvem Document Management System. Ten umožňuje například sledování a schvalování došlých faktur či plnění závazků vyplývajících ze smluv včetně kompletní elektronické dokumentace.

Modul Ekonomika zajistí kompletní vedení účetní agendy Vaší firmy. Základní účetní evidenci, účetní doklady vytvářené zaúčtováním prvotních dokladů v ostatních modulech. To je důležité zejména proto, že účetní doklady jsou základním nástrojem pro vyhodnocování ekonomických činností firmy. To je umožněno především rozsáhlým členěním účetní věty, které je možné u zákazníků modifikovat. Díky informačnímu systému mají ekonomové možnost zobrazení výsledků v podobě základních sestav jako předvaha, rozvaha, výsledovka a jiných, evidenci a zpracování přiznání DPH, obrat a konečné zůstatky na kontech. Mohou též sledovat stav pohledávek, závazků apod. Samozřejmostí je možnost využití mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP).

Užitečným pomocníkem ekonoma je též modul Mzdy. Je-li napojen na ostatní moduly, umožňuje např. automatickou tvorbu platebních příkazů nebo zaúčtování.