Helios Orange - Informační systém


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 
 

Výhody Helios Orange

HELIOS Orange přináší zefektivnění provozu a tím snižování nákladů. Se zpracováním množství dat v přehledné výstupy vám pomůže HELIOS Intelligence. V obchodě oceníte HELIOS CRM či HELIOS e-Commerce. Aktuálnost a možnost operativního dokupu funkcionalit vám zajistí HELIOS Store.

ERP pro efektivní řízení podniku

ERP systém HELIOS Orange je ekonomický systém, který zohledňuje jedinečnost podnikání, a proto se dokáže co nejlépe přizpůsobit potřebám řízení podniku. Je schopen pokrýt veškeré firemní procesy, poskytuje přehled o situaci uvnitř podniku, automatizuje rutinní operace.

 
 
  • Nejrozšířenější systém pro SMB v ČR.
  • Více než 5 600 zákazníků.
  • Přizpůsobivý potřebám organizace.
  • Široká a komplexní funkcionalita.
  • Podporující většinu podnikových procesů.
  • Dostupné informace, jednoduché vyhodnocovaní.
  • Možnost analýzy - HELIOS Intelligence
  • Snadná aktualizace díky HELIOS Store.
  • Vícejazyčnost, možnost vlastních překladů.
  • Tvorby vícejazyčných formulářů a šablon.
 
 

Náklady a výnosy přehledně

Pořízení tohoto ekonomického systému má pozitivní dopad nejen na řízení procesů v podniku, ale přizpůsobuje se individuálním potřebám jednotlivých zákazníků. Monitoruje aktuální dění nejen uvnitř podniku, ale i situaci na trhu. Výstupy tohoto monitoringu pak slouží ke skutečnému vyčíslení nákladů a výnosů, a tím poskytují dostatečné informace o další komunikaci směrem k zákazníkovi.

Funkční Controlling

Controlling v ERP systému HELIOS Orange odhaluje nedostatky v řízení podniku a poskytuje tak vypovídající informace o pozitivech a negativech v jednotlivých procesech, které ovlivňují hospodářský výsledek podniku.

 
 

Pružné CRM

Součástí informačního systému HELIOS Orange je efektivní CRM, díky kterému budete rychle a efektivně reagovat na stále se měnící požadavky zákazníků a trhu.

Efektivní Business Intelligence

HELIOS Intelligence v informačním systému HELIOS Orange sleduje komplexní údaje společnosti. Analyzuje úplnost dat a sleduje skutečný stav řízení, čímž podporuje rozhodovací procesy.