Helios Orange - Informační systém


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Řešení personální oblasti v systému HELIOS Orange

Lidské zdroje

Kvalita práce v oblasti lidských zdrojů závisí především na lidech a na jejich schopnosti rozumět ostatním lidem a současně potřebám firmy, pro niž tuto práci dělají. Jedním z důležitých pomocníků, který může ušetřit a zrychlit práci v této oblasti je HELIOS Orange.

Personalistika a správa lidských zdrojů - Helios Orange

Software dokáže sledovat a řídit práci s lidskými zdroji od jejich náboru, přes působení ve firmě, až po ukončení pracovního poměru.

 • Evidence veškerých dokumentů k příslušnému zaměstnanci.
 • Evidence jubileí zaměstnanců, narozenin rodinných příslušníků apod.
 • Evidence a automatické plánování školení a lékařských prohlídek.
 • Evidence plánovaných a skutečných nákladů na školení.
 • Evidence certifikátů získaných ze školících akcí.
 • Zařazování zaměstnanců na pracovní pozice.
 • Vytváření personální organizační struktury, tzv. pavouka.
 • Evidence uchazečů o zaměstnání.
 • Evidence znalostí, zkušeností, povahových črt zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.
 • Vypisování, evidence výběrových řízení a vyhledávání vhodných kandidátů na pracovní pozice.
 • Pracovní pozice - možno vytvářet neomezené množství pracovních pozic a dále je detailně specifikovat, možno navázat požadovaná školení a lékařské prohlídky.
 • Dovednosti, znalosti - ty slouží k následnému vyhodnocování.
 • Vhodnosti zaměstnanců/uchazečů na danou pozici.