Helios Orange - Informační systém


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Řízení všech potřebných oblastí ve firmě

Přínosy pro menší firmy

  • Analytický rozsah informačního systému bez nutnosti jakýchkoliv úprav či dodatečně vyvíjených prvků navyšujících cenu a prodlužujících dobu instalace systému.
  • Možnost pořízení modulů a oblastí, které opravdu potřebujete, což výrazně snižuje investici do informačního systému.
  • ozšíření o specializované oblasti a návazná řešení a zvýšení počtu uživatelů pracujících v systému.

Přínosy pro středně velké firmy

  • Množství specializovaných oblastí a návazných řešení, které umožňují pokrytí procesů ve firmách podnikajících v různých oborech a odvětvích.
  • Možnost jeho přizpůsobení specifickým potřebám a požadavkům řízení firem.
  • Vyškolení a certifikovaní konzultanti, kteří jsou připraveni vyřešit požadavky a dotazy uživatelů ze všech oborů a odvětví.

Vyspělá technologie pro všechny

  • Technologie client/server zajišťuje dostatečnou stabilitu a bezpečnost dat pro všechny typy firem.
  • Použití MS SQL serveru zajišťuje maximální rychlost a neomezenou práci s uloženými daty.
  • Středně velké firmy ocení robustnost systému, kvalitu databázového stroje a další nástroje, které společnost Microsoft dodává k serveru MS SQL.
  • Menší firmy ocení nadčasový informační systém a použití databázového stroje MSDE výrazně sníží náklady vložené do pořízení informačního systému.