Helios Orange - Informační systém


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Manažerské vyhodnocování

Manažerské vyhodnocování tvoří několik modulů a nástrojů integrovaných do systému Helios Orange. Umožňují komplexní pohled na data v ERP systému podle potřeb a zvyklostí zákazníka. Konkrétní použití jednotlivého nástroje závisí od požadovaného výsledku.

  • Manažerské rozhraní.
  • Výkazy.
  • Finanční analýza.
  • Plánování.
  • Řízení peněžních toků.
  • Datové kostky OLAP.

Manažerské rozhraní

Doplněk produktu MS Excel, který pracuje s daty systému Helios Orange. Přes 200 různých funkcí s připravenými průvodci použití. Možnost definice práv na jednotlivé funkce. Možnost propojení více zdrojů dat, nástroj pro konsolidace, Controlling, reporting - využití stávajících controllingových sestav MS Excel a jejich propojení s aktuálními daty systému Helios Orange. Libovolné zobrazení dat v různých kontextech. Jednoduchá aktualizace hodnot. Nástroj pro manažery - důležité informace na jednom místě. Možnost libovolné definice vlastního pohledu na data. Libovolná vyhodnocovací kritéria. Grafické znázornění (grafy, tabulky apod.). Předdefinované funkce s přímým propojením do databáze. Možnost definice nových funkcí.

Výkazy

Standardní výkazy potřebné pro komunikaci s úřady. Funkce pro kontrolu správnosti definice výkazů. Iterace – „správné“ zaokrouhlení na tisíce. Definice kompenzace mezi řádky výkazu v aktivech a pasivech. Vyhodnocování dle středisek, zakázek, nákladových okruhů. Možnost tvorby libovolných vlastních výkazů. Možnost využití definice výkazu pro více sestav. Tisk nebo email – v cizích jazycích, definice struktury plánu (rozpočtu). Strukturované dokumenty – podklady pro tvorbu smluv či jiných dokumentů. Možnost využití externích datových zdrojů pro tabulky v dokumentu. Vzory smluv a šablona Povinné přílohy k účetní závěrce. Nástroj pro tvorbu libovolného dokumentu dle vzoru např. Obchodní věstník, pracovní smlouvy, smlouvy o dílo atd. Aktuální legislativa – číselník s aktuálními předpisy týkající se účetnictví.

Finanční analýza

Definice finančních ukazatelů pro operativní vyhodnocování. Vícerozměrné ukazatele (Pyramidové, Altmanův model apod.). Výsledky v přehledné podobě tabulky nebo grafu. Vyhodnocování dle středisek, zakázek, nákladových okruhů. Využití a grafické zobrazení výsledků modulu výkazy. Tvorba a simulace podnikatelských záměrů s možností operativní změny. Využití aktuálních dat ze systému Helios Orange i z jiných externích zdrojů. Přímé generování html - intranetové www stránky.

Plánování

Využití možností modulu Výkazy – možnost definice libovolného tvaru plánu. Porovnání plánovaných hodnot se skutečností. Automatický nápočet hodnot plánu či rozpočtu, libovolné varianty plánů či rozpočtů. Možnost hierarchického členění plánů či rozpočtů. Možnost lineárního členění plánů a rozpočtů. Možnost sledování libovolných období plánů a rozpočtů. Kumulace více plánů a rozpočtů dohromady, rozpad jednoho do dílčích plánů a rozpočtů. Automatické generování rozpočtu ze skutečnosti. Vyhodnocení sestav Plánování ve Finanční analýze. Vlastní definice struktury plánování nebo rozpočtů. Podklady pro analýzy efektivnosti investic. Rozpouštění režií na útvary, zakázky, nákladové okruhy. Vyhodnocení po časové ose.

Řízení peněžních toků

Predikce stavu peněžních prostředků v průběhu jednotlivých dnů. Jednoduše a efektivně nabídne provozní analýzu stavu peněžních prostředků. Zdrojem peněžních toků mohou být pohledávky a závazky, mzdy, objednávky, fakturace atd. Skutečnost je sledována přes moduly Banka a Pokladna. Individuální peněžní toky – modelování budoucích peněžních toků. Možnost kategorizace peněžních toků (hotovost, běžné účty, atd.). Simulace variant peněžních toků (např. optimistická, pesimistická…). Podpora cizích měn. Přehledy peněžních toků (zdroje, předběžná analýza, individuální analýza, skutečnost). Automatické korekce v předběžné analýze dle předchozí platební morálky. Funkcionalita pro korekce splatnosti. Peněžní toky k datu. Zobrazení hodnot v grafu modulu finanční analýza.

Datové kostky OLAP

Pružné a rychlé zpracování dotazů a analýz velkých objemů dat. Vyhodnocování za definovaná kritéria nebo jejich kombinace. Možnost tvorby datového skladu – sloučení dat z více datových zdrojů. Možnost vyhodnocovat i po odpojení od serveru. Datamining – předpovědi a plány na základě historických dat.