Helios Orange - Informační systém


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Řízení vztahů se zákazníky pomocí CRM

HELIOS CRM je hlavně strategií přístupu ke všem informacím o vašich zákaznících realizovaná jednotným nástrojem. Jeho cílem je rychle poskytnout přesně ty správné informace, které potřebujete pro správná rozhodnutí.

Hlavní důvody zavedení CRM:

 • Zaměření se na zákazníka (customercentricity).
 • Potřeba odhadovat budoucí poptávku a efekty marketingových akcí z důvodu zvyšující se konkurence.
 • Zvýšený tlak na návratnost investic do marketingu (return on marketing investment) – marketéři se musí stále více spoléhat na technologie (analýza poptávky, chování spotřebitelů).
Řízení vztahů se zákazníky CRM - Helios Orange

Řízení marketingu

 • Identifikace potenciálu trhu.
 • Tvorba marketingového plánu (od strategie až po jednotlivé úkoly).
 • Plánování, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní.
 • Sledování marketingových aktivit u zákazníků.
 • Sledování prodejnosti produktů dle jednotlivých dimenzí (střediska, regiony, zakázky, zaměstnanci).

Obchodní proces

 • Sledování obchodních příležitostí.
 • Evidence aktivit.
 • Plánování obchodních zakázek.
 • Vyhodnocování obchodních příležitostí.
 • Aktivity obchodníků.
 • Rozpracovanost v měsících.
 • Úspěšnost příležitostí.

Servis a služby

 • Realizace obchodních případů (může být realizována i samostatně s využitím dalších modulů, např.: Řízení projektů, Výroba).
 • Evidence požadavků (dispečink).
 • Členění servisních zásahů.
 • Reklamace.
 • Servisní zásahy.
 • Pravidelné návštěvy.
 • Přidělování úkolů pro servisní techniky.
 • Plánování pravidelných revizí, kontrol.
 • Sledování nákladů na servisní zásahy.
 • Vyhodnocení prodejů náhradních dílů a služeb.