Helios Orange - Informační systém


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Skladové hospodářství HELIOS Orange

Efektivní řízení skladové evidence

Skladová evidence slouží k vedení skladové agendy, tvorbě skladových dokladů a inventur. U každé skladové karty je možné evidovat řadu údajů (skladové ceny, související náklady, měrné jednotky, externí dokumenty, dodavatele atd.) a získat přesný a podrobný přehled o změnách jejího stavu na skladě, pohybu výrobních čísel, či umístění. Ve spolupráci s modulem Obchod řeší problematiku zpracování obchodního případu, včetně návaznosti na zakázky.

 • Efektivní pořizování záznamů.
 • Evidence skladových zásob na libovolném počtu skladů.
 • Volitelná metoda evidence skladu.
 • Skladové doklady.
 • Stav skladu.
 • Inventury skladových zásob.
 • Umístění zboží na skladě (lokace).
 • Sklady (výrobní čísla a šarže).
 • Podpora čárových kódů.
 • Související náklady.
 • Cizí měny.
 • Externí komunikace – výstupy a controlling.

Efektivní pořizování záznamů

Helios Orange umožňuje rychlý vstup u dat ručním pořízením pomocí klávesových zkratek a předvoleb, tvorbou kopií skladových karet i skladových dokladů, pomocí hromadných změn parametrů skladových karet, importů skladových karet z MS Excelu. Rovněž lze využít snadné převody skladových položek mezi doklady, včetně částečných převodů, exporty a importy EDI zpráv nebo využít čárových kódů pro zadávání položek i dokladů.

Skladové doklady

Helios Orange umožňuje tvorbu skladových dokladů typu příjem na sklad, výdej ze skladu a storno doklady. Lze nadefinovat uživatelské řady jednotlivých dokladů a využít automatického účtování dokladů pomocí účetních kontací. Možnost automatického přepočtu měrných jednotek podle typu pohybu a tisk dokladů v požadované grafické úpravě, včetně cizojazyčného provedení.

Evidence skladových zásob na libovolném počtu skladů

Lze uživatelsky definovat 5-ti úrovňovou strukturu skladu, definici přístupových práv pro jednotlivé sklady a zajistit jednotný číselník karet zboží a služeb.

Stav skladu

Aktuální informace o množstevních a finančních hodnotách skladu, stavy souvisejících nákladů k položkám skladu, přehledy pro potřeby dalších modulů (Obchod a Výroba), správa prodejních a nákupních cen – s možností vazby ceníků a organizací, široká nabídka evidence doplňujících údajů (ADR, Intrastat, rozměry apod.).

Volitelná metoda evidence skladu

Podpora FIFO metody a průměrných cen, možnost volby metody evidence skladu pro každý sklad samostatně a její změny.

Inventury skladových zásob

Generování podkladů pro skladové inventury jednotlivých skladů, tisk inventurních protokolů a generování inventurních dokladů, možnost uzávěrky skladu s blokováním realizace dokladů před datumem skladové uzávěrky.

Umístění zboží na skladě (lokace)

Možnost uživatelské definice skladových pozic – topologie skladu, evidence stavu položek na jednotlivých skladových pozicích a možnost změny umístění položky bez nutnosti tvorby pohybových dokladů, historie pohybů skladové pozice.

Podpora čárových kódů

Evidence čárových kódů k položce zboží a generování čárového kódu typu EAN 13, QR code a Data Matrix. Možnost napojení snímačů čárového kódu a využití pro zadávání položek na doklad, možnost tisku čárových kódů (etikety) a podpora EDI komunikace.

Výrobní čísla/šarže

Definice výrobního čísla s možností sledování termínů záruk a dat expirací, sledování stavů výrobních čísel a historie pohybů výrobního čísla.

Související náklady

Uživatelsky definované členění souvisejících nákladů, výpočet a evidence souvisejících nákladů, automatické odepisování při realizaci výdeje ze skladu a možnost automatického účtování. Převod souvisejících nákladů při převodu mezi sklady.

Cizí měny

Možnost pořízení skladových dokladů v libovolné měně a automatický přepočet na CZK podle zvoleného kurzu.

Externí komunikace – výstupy, controlling

Sada připravených přehledů a funkcí (pohyb obrátkovosti skladových karet, historie pohybů, stavy jednotlivých skladů atd.), vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů. Možnost uživatelsky jednoduchého vytváření vlastních sestav, podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek přímo v systému a vytváření sestav a tiskových formulářů s možností jejich tisku a editace — export dat do MS Office (Word, Excel, TXT a html) a zaslání dokladů emailem či faxem ve zvoleném formátu.